پرش لینک ها

شرکت مدیریت حضورمدیا در رویداد هم افزایی روایت٢


دوره آموزش و توانمندسازی مسئولین رسانه قرارگاه ها و گروه‌های جهادی رسانه

چگونه با یک عملیات رسانه ای حل مسئله کنیم؟

رویداد هم افزایی روایت ۲ طی روز در ۱۹ و ۲۰ آبان ماه سال ۱۴۰۲ در دانشگاه انقلاب اسلامی برگزار گردید که مدیریت حضورمدیا به عنوان مسئول رسانه قرارگاه جهادی شمال استان اصفهان (سردار شهید سیدعلی ابهری مقدم) در آن شرکت نموده است.

مسئول قرارگاه ملی هنر و رسانه در دوره اموزش و توانمندسازی مسئولین کارگروه رسانه قرارگاه:
کشف جهادگران فعال رسانه ای وایجاد یک شبکه رسانه ای از جنس جهادگران یکی از اهداف این رویداد است، برای انجام کار رسانه ای جهادی  نیاز به تشکیل تیم های رسانه ای میباشد کار فردی کم اثر است.

برادر حامد احمدوند:
در این قسمت از رویداد روایت، گروه‌ها مشغول بوم نویسی شدند. در بوم حل مسئله رسانه ای، گروه‌ها یکی از مسائل منطقه خود را انتخاب کرده و برای حل آن مسئله توسط رسانه، یک پیشنهاد و راهکار می‌دهند. عملیات رسانه ای  پیشنهادی باید منجر به حل آن مسئله شود.

 محمد صادق اسماعیلی مستند ساز و داور جشنواره مستند:
” در ساخت مستند باید به نشان ها پرداخت، نه به سمبل ها “

مکان برگزاری : تهران، سالن اجتماعات شهید سلیمانی

رویداد-هم-افزایی-روایت-1رویداد-هم-افزایی-روایت-1
رویداد-هم-افزایی2-روایت---2رویداد-هم-افزایی2-روایت---2
رویداد-هم-افزایی-روایت-3رویداد-هم-افزایی-روایت-3
رویداد-هم-افزایی-روایت-2-4رویداد-هم-افزایی-روایت-2-4
رویداد-هم-افزایی-ر2-وایت-5رویداد-هم-افزایی-ر2-وایت-5
رویداد-هم-افزایی-ر2-وایت-6رویداد-هم-افزایی-ر2-وایت-6
رویداد-هم-افزایی-روایت-7رویداد-هم-افزایی-روایت-7
رویداد-هم-افزایی-روایت-8رویداد-هم-افزایی-روایت-8
رویداد-هم-افزایی-روایت-9رویداد-هم-افزایی-روایت-9
رویداد-هم-افزایی-ر2-وایت-10رویداد-هم-افزایی-ر2-وایت-10
رویداد-هم-افزایی-ر2-وایت-11رویداد-هم-افزایی-ر2-وایت-11
رویداد-هم-افزایی-ر2-وایت-12رویداد-هم-افزایی-ر2-وایت-12
رویداد-هم-افزایی-روایت-13رویداد-هم-افزایی-روایت-13

پیام بگذارید

error: کپی رایت مجاز نیست!!!